Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych


Założenie Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oswiatowych

W dniu 2 grudnia 1997 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie odbyło się zebranie założycielskie Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych. W zebraniu wzięło udział 32 dyrektorów olsztyńskich szkół i przedszkoli. Zebrani:

 1. podjęli uchwałę o powołaniu Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych,
 2. przyjęli statut związku,
 3. powołali komitet założycielski w składzie: Maria Gawron - Szołoch, Jolanta Jastrzębska, Anna Mościcka, Radosław Jankowski, Józef Paszuk, Wojciech Tański,
 4. upoważnili komitet założycielski do rejestracji związku w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Założyciele Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych
Lp.  Nazwisko i imię
Szkoła/placówka
 Funkcja
1. Antosz Barbara
I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
dyrektor
2. Antoszewska Jadwiga
Przedszkole Miejskie nr 6 w Olsztynie
dyrektor
3.
Bajorek Leszek
Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie
dyrektor
4.
Baszyńska Hanna
Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie
dyrektor
5.
Browarska Gabriela
Przedszkole Miejskie nr 4 w Olsztynie
dyrektor
6.
Gajdamowicz Henryk
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
dyrektor
7.
Gawron - Szołoch Maria
Szkoła Podstawowa nr 5 w Olsztynie
dyrektor
8.
Hincmann Halina
Przedszkole Miejskie nr 35 w Olsztynie
dyrektor
9.
Iwulski Krzysztof
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Olsztynie
dyrektor
10.
Jabłońska Agnieszka
Zespół Placówek Przedszkolnych nr 1 w Olsztynie
dyrektor
11.
Jankowski Radosław
VI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
dyrektor
12.
Jasińska Iwona
Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie
dyrektor
13
Jastrzębska Jolanta
Przedszkole Miejskie nr 16 w Olsztynie
dyrektor
14.
Karpiński Witold
III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
dyrektor
15.
Łoś Edward
Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie
dyrektor
16.
Malinowski Marcin
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Olsztynie
dyrektor
17.
Mariański Marek
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
dyrektor
18.
Matułajtis Krzysztof
Policealne Studium Zawodowe w Olsztynie
dyrektor
19.
Mizerek Maria
Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie
dyrektor
20.
Mościcka Anna
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Olsztynie
dyrektor
21
Nowosz - Warmińska Iwona
Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie
dyrektor
22.
Paszuk Józef
Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie
dyrektor
23.
Pleśniar Marek
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie
dyrektor
24.
Smolik Halina
Szkoła Podstawowa nr 19 w Olsztynie
dyrektor
25.
Szter Marek
Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
dyrektor
26.
Tański Wojciech
Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
dyrektor
27.
Wawer Wanda
Przedszkole Miejskie nr 29 w Olsztynie
dyrektor
28.
Wołosewicz Halina
Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie
dyrektor
29.
Wysocki Czesław
Szkoła Podstawowa nr 26 w Olsztynie
dyrektor
30.
Zgarda Jadwiga
Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie
dyrektor
31.
Żuk Elżbieta
Szkoła Podstawowa nr 24 w Olsztynie
dyrektor
32.
Żukowska Elżbieta
Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie
dyrektor

Pierwsze władze Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych

Po zarejestrowaniu przez sąd Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych, w dniu 5 marca 1998 roku odbyło się pierwsze walne zebranie członków związku. Na zebraniu dokonano wyboru Prezesa, którym został Józef Paszuk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie oraz zarządu w składzie:


 1. Radosław Jankowski
 2. Jolanta Jastrzębska
 3. Edward Łoś
 4. Krzysztof Matułajtis
 5. Anna Mościcka
 6. Józef Paszuk
 7. Wojciech Tański


 Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie:


 1. Krzysztof Iwulski
 2. Marcin Malinowski
 3. Elżbieta Żukowska
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )